Mobilförbud i skolan – En lista på fördelar och nackdelar

Vi har följt debatten kring mobiler i skolan. Är de ett problem för inlärning eller spelar det ingen roll? Eller kan det rent av faktiskt vara positivt? Vi lär oss mer om detta genom att lista vilka för- och nackdelar som forskarna har hittat.

Nackdelar med mobilen i skolan

En studie visade att det fanns försiktigt positiva effekter av mobilförbud i skolan. Det var en brittisk studie som visade att mobilförbud skulle kunna vara en kostnadseffektiv metod för att höja skolresultat. Studien har sedan använts av svenska läkare som hänvisning till motiveringen att mobilen inte hör hemma i skolan. Svenska forskare har sedan rekonstruerat denna studie med annat resultat. Mer om detta under nackdelar.

Ett lite förvånande resultat var en undersökning som utfördes av Novus där eleverna faktiskt var positiva till mobilförbud själva. Hela 6 av 10 elever tyckte att mobilförbud var bra. Studier har ju visat att även en mobil i fickan stör koncentrationen och påverkar arbetsron. Eleverna slipper detta och kan då potentiellt ha lättare att koncentrera sig på sin egen kunskapsutveckling.

I samma undersökning som i stycket ovan så uttrycker även elever och lärare att mobbingen och utsattheten minskar. Framförallt den digitala utsattheten och rädslan för att bli fotograferad i känsliga situationer. Sådana sociala problem påverkar barnets möjlighet att lära sig i mycket stor utsträckning.

Fördelar med mobilen i skolan

Den brittiska studien som nämns ovan har dock fått mothugg från svenskt håll. Man menar i den svenska studien att det är viktigt att ta hänsyn till att det ser olika ut i olika kontexter. Det som gäller i England måste inte gälla i Sverige. I denna undersökning hittar man i princip ingen skillnad alls mellan skolor som har förbud för mobiler och de som inte har det. Man menar att elever som har mobilen i den svenska skolan framförallt använder den i mellanrum mellan uppgifter och lektioner och att den därmed inte stör elevens inlärning.

I den svenska skolan har man under de senaste åren uppmuntrat att eleverna skall lära sig de digitala verktygen. Om mobilen används på rätt sätt så finns det ju en uppsjö av appar, hemsidor och verktyg som kan, rätt använt, hjälpa eleverna att lära sig. Om skolan/läraren/eleven bestämmer sig för att utnyttja detta på rätt vis öppnar sig också möjligheter till bra inlärning.

Mobil eller inte?

Så kan man dra några slutsatser utifrån detta lilla axplock av åsikter, forskningsrapporter och undersökningar? Antagligen inte. Frågan är laddad och svaret kan säkerligen variera beroende på kontext.

Förhoppningsvis ger ändå dessa tankar en bra grund för dig som vill diskutera ämnet bland kollegor eller föräldrar.