Exit tickets – Vad är det och hur kan man använda det?

Metoden att ge en exit ticket har dykt upp i samband med att man diskuterat formativ bedömning. Så jag ville dyka ner i vad det innebär och hur man kan göra en exitticket tillsammans med sina elever.

Vad är en exit ticket?

Exit tickets används som en del i det som kallas formativ bedömning. Kortfattat kan formativ bedömning beskrivas som ett sätt att bedöma eleven kontinuerligt och att göra eleven delaktig i sitt lärande. Bedömningsformen kan jämföras med summativ bedömning där man på slutet av året samlar ihop allt arbete och bedömer eleven.

Namnet exit ticket kommer förstås från att det är något som eleven gör på vägen ut ur klassrummet. En sista aktivitet för att synliggöra vad eleven har lärt sig. Både för sin egen skull samt för att läraren skall veta att den har nått fram med det som eleven skulle lära sig. I sin enklaste form kan eleverna på ett papper skriva ner svaret på exempelvis någon av följande frågor:

Vad har jag lärt mig idag?
Vad behöver jag hjälp med?
Vad var spännande idag?
Vad vill jag utveckla?

En lärare kan samla in lapparna och få en snabb översikt över hur klassens inhämtande av kunskap har gått. Det hjälper mig som lärare att utvärdera lektionen och planera innehållet för nästa lektion.

Metoden har flera fördelar ur mitt perspektiv

 • Eleven synliggör sitt lärande för sig själv och för läraren.
 • Eleven aktiveras mer under lektionen då den vet att man måste svara på en fråga i slutet av lektionen.

Självklart går det att se nackdelar med metoden också. Ur mitt perspektiv är det framförallt tidsåtgång som är den negativa aspekten med metoden. Det tar tid att läsa igenom och kategorisera alla lappar. Om läraren dessutom skall ge feedback på exit ticksen så tar även det tid. Däremot kan sådan typ av feedback vara en mycket stark inlärningsfaktor om läraren har tid och kraft att genomföra det.

Kan man förenkla användningen av exit tickets?

När jag själv har funderat igenom användningen av denna metod så inser jag att det kommer vara viktigt att ha en effektiv metod för att kunna kontinuerligt genomföra den. Exempelvis skulle en digitalisering av metoden kunna vara det som effektiviserar den tillräckligt för kontinuerligt genomförande.

Ett gratis alternativ som kan fungera mycket bra är Google formulär där man snabbt kan få in och kategorisera elevernas svar. Det är också enkelt att digitalt skriva och skicka feedback till eleverna på detta vis.

Det finns även betalalternativ man kan använda sig av, te x padlet, som man kan prova gratis. Är inte riktigt säker på hur länge gratisperioden är, det ser ut som det just nu kostar 12 $ per månad sedan. Jag har själv inte provat det så vågar inte svara på hur det är.

Lista på frågor att ställa som exit ticket

Som lite inspiration till dig som läser det här så listar jag här nedan ett gäng frågor som man kan ställa till eleverna.

 • Vad har du lärt dig idag?
 • Nämn tre saker som du har lärt dig idag.
 • Vad var det viktigaste under lektionen idag?
 • Vad skall du fokusera mer på nästa lektion?
 • Vad var lätt och svårt idag?
 • Vad vill du lära dig mer om?
 • Vad behöver du göra för att lära dig mer under nästa lektion?
 • Saknade du någon förklaring under lektionen?
 • Vad skulle du önska av mig som lärare tills nästa lektion?
 • Vad behöver jag som lärare veta om ditt lärande just nu?
 • Vad vill du utveckla under den närmaste veckan?
 • Vad behöver du hjälp med?

Det finns förstås oändliga antal möjligheter att ställa andra och bättre frågor än så här. Listan här ovan är framförallt för att ge dig lite inspiration. 🙂