Stökigt i klassen? – lista på tips

Att arbetsro spelar stor roll för möjligheten att eleverna lära sig så bra som möjligt är självklart. Men stora klasser, energiska elever, oroliga elever, elever med särskilda behov och tusen andra faktorer gör att det ibland kan vara svårt att uppnå.

Så hur gör man då som lärare när man har hamnat i en situation där det är stökigt i klassen? Nedan listar jag ett antal olika faktorer som kan hjälpa till att få ordning och lugn. Det är ingen vetenskaplig lista utan mer en lista grundad på erfarenheter och tips från kollegor och andra artiklar. Så ta den som sådan och tänk att den kan ge dig inspiration att skapa arbetsro för dig och dina elever.

Tydligt lektionsmål och rutiner

Jag brukar ofta tänka att eleverna som sitter i ett klassrum kommer från tre andra ämnen, har fullt med hormoner i kroppen, funderar på diverse olika relationer och har allmänt fullt i huvudet. Det är inte lätt att vara fokuserad hela tiden då.

Att som lärare då ha ett tydligt lektionsmål som också kommuniceras till eleverna är därför viktigt. Se verkligen till att de vet vad de skall lära sig under lektionen och vilken metod ni kommer att använda. Det hjälper eleverna att fokusera om och fokusera på rätt sak.

Skapa lugn i början av lektionen

Rutiner i början på en lektion är mycket viktigt. Eleverna kan ha stressat till lektionen, suttit med mobilen eller diskuterat något med sina kompisar. Med stökiga klasser och elever kan det därför vara extra viktigt att skapa en rutin där alla får tid att lugna ner sig i början av lektionen. T ex under närvarokontrollen.

Ordningsregler – Tänk igenom vilka konsekvenser du kan utföra och förankra dem med eleverna

Ordningsregler finns det oftast på skolan och dessa kan du diskutera igenom tillsammans med dina elever. Hur kan ni tillsammans hjälpas åt att hålla dessa regler. Förankra det med eleverna och håll dessa regler. Om du visar att det är viktigt så kommer många av dina elever också tycka att det är viktigt.

Skapa goda relationer med dina elever

Ofta kan den det vara svårt att nå fram till de stökigaste eleverna. Ändå är det viktigt att skapa goda relationer med just de eleverna. Under lektionen kan det vara så att just dessa elever är svåra att nå fram till då det är kompisar som skall tycka att man är tuff eller att de agerar ut för att de tycker att det är svårt att lära sig.

Då kan det vara bra att utnyttja tiden innan, mellan eller efter lektionerna för att möta just de eleverna. Då kanske garden är sänkt och det är lättare att etablera en bra relation. När väl en bra relation är upprättad så kommer det att bli enklare att möta eleven i klassrummet.

Ta i med hårdhandskar hjälper sällan i längden

Slutligen några ord om att vara “hård” och “dominant”. Forskningen visar att detta sällan hjälper i längden. Kanske kan det i vissa sammanhang fungera kortsiktigt men i längden är det relationer, möten, samtal och kommunikation där man möts som gäller. Det finns alltså all anledning att som lärare stanna upp och reflektera kring hur du skapar en sådan miljö tillsammans med eleverna.

Källa: https://www.lararen.se/nyheter/senaste-nytt/forskaren-sa-kan-du-hantera-stokiga-elever