Att dokumentera elevers lärande

Jag och en annan lärare började diskutera olika strategier för att dokumentera elevers lärande. Bägge har förstås vuxit upp med att provet är det som är det viktiga men det finns förstås andra sätt att fånga upp elevers kunskaper. Det går att bredda tanken kring dokumentation om lärande till mer än att bara handla om prov.

Så här kommer en lista med lite inspiration hur man även kan fånga upp elevers lärande även i flykten. 🙂 Vi delade upp listan i tre kategorier.

1. Händelser

Exempel på händelser kan vara elevers arbeten som texter, praktiska moment, prov, presentationer, inlämningsarbeten, poddar eller bloggar.

Det är viktigt att variera de olika händelserna då skolverket vill att man skall ha ett brett och varierat bedömningsunderlag. Dessutom passar olika varianter olika bra för olika elever. Eleverna behöver få fler vägar att kunna visa sin kunskaper.

En utav oss jobbade t ex med att fånga upp varje lektionsarbete i https://eddler.se (matematik) och kunde på det viset fånga upp elevernas arbete genom att utnyttja digitala läromedel.

2. Iakttagelser

Iakttagelser kan väl sammanfattas att man dokumenterar elevens kunskap och arbete och delger det till eleven. På det viset sammanfattar man det både för sig själv som lärare och ger eleven hjälp att förstå var de befinner sig.

Det kan exempelvis göras genom att skriva omdömen till elevers arbeten eller notera processen i kalkylark eller worddokument.

Här är det viktigt att redan från början av ett läsår ha ett strukturerat sätt att samla denna information. Datorn hjälper oss förstås med detta och det är kanon att jobba i kalkylark eller worddokument.

3. Analys

Självklart måste vi som lärare utgå från ämnesplaner eller kursplaner när bedömningen skall göras. Så ett tredje steg i den här trestegsraketen är att analysera. Det som analyseras är då förhållandet mellan händelser/iakttagelser och kunskapskraven för de olika betygen (om det används). Här är det skönt att redan från början ha en tydlig struktur hur denna analys skall göras. Ju bättre struktur från början desto enklare blir det när väl terminen börjar närma sig sitt slut.